NİĞDE TABİP ODASI


İçeriğe git

duyuru5

Duyurular

Gezi Protestolarında Yaralanan Yurttaşlara Yardım Eden Genç Hekimlerin Davası Hakkında Bilgi Notu: “Cami Davası”


İstanbul’da “Gezi Parkı Eylemleri” sırasında polisin hukuka aykırı müdahalesi sonucunda yaralanan yurttaşlara ilk yardımda bulunan Dr. Erenç Dokudan ve Dr. Sercan Yüksel hakkında, “göstericilere ilk yardım hizmeti vererek suçluyu kayırmak” ve “yaralılara sağlık hizmeti verirken ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar vermek” suç işledikleri gerekçesi ile ceza davası açılmıştır.

İddianamede eylemci olsun-olmasın Beşiktaş Dolmabahçe’de bulunan Bezmi Alem Valide Sultan Camii’ne sığınan herkes peşinen “suçlu” kabul edilmiştir. Bu nedenle de, onlara sağlık hizmeti sunan ve tıp doktoru olan iki hekim hakkında “suçluyu kayırmak” , “İbadethaneyi kirleterek zarar verdikleri” ileri sürülmektedir.

Davanın İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/512 Esas sayılı dosyasında 7.5.2014 tarihinde ilk duruşması yapılmıştır. İkinci duruşması ise 14.11.2014 günü saat 09.30’a bırakılmıştır.

Bu dava, yalnızca ikisi hekim olan toplam 255 kişi hakkında açılmıştır. Yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalar da birbirinden çok farklıdır. Dava farklı zaman dilimlerinde, İstanbul’un farklı yerlerinde, farklı suç isnadları ile gözaltına alınanlar hakkında ortak olarak açılmıştır. İlk duruşmada hekimler hakkında derhal beraat kararı verilmesi ya da bu karar verilmeyecekse aralarında hiçbir biçimde bağlantı bulunmayan kişilerin birlikte yargılanmasından vazgeçilmesi ve dava dosyalarının ayrılması talepleri Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir.

Yargılama çok sayıda kişi hakkında yürütüldüğünden ilk duruşmada pek çok kişinin suçlamaya karşı ifadeleri alınamamıştır. Ayrıca farklı kişilerle ilgili kimi bilgilerin yurt içi ve dışından getirtilmesine, bilirkişi incelemelerinin yaptırılmasına karar verilmiştir. Mahkemenin ikinci duruşması olan 14.11.2014 gününe kadar yargılanan iki hekim hakkında araştırılmasına karar verilen hiçbir konu yoktur. Onların hakkında atılı suçları işleyip işlemediklerine karar verilmesi için beklenen hiçbir husus yoktur.

Davanın ikinci duruşmasında da hekimlerin adil yargılanma haklarının ihlal edildiği belirtilerek haklarında derhal beraat kararı verilmesi istenecektir. İki hekimin derhal beraat ettirilmesi gerektiği yönündeki taleplerimiz ve bu taleplerin görünür kılınmasına yönelik sosyal desteğimiz duruşma sırasında da sunulacaktır. Duyarlı tüm dostlarımızın bu konuda vereceği her türlü destek bizi güçlü kılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyiİçeriğe geri dön | Ana menuya dön
Kamagra 100mg Oral Jelly Kamagra 100mg Oral Jelly Sildenafil Lovegra 100mg Tablets Lovegra Women 100mg Generic Viagra Trial Packs Generic Cialis Trial Packs Lovegra 100mg Tablets Lovegra 100mg Reviews Lovegra Sildenafil 100mg Lovegra Women 100mg Generic Priligy 60 Mg Generic Priligy Side Effects Generic Priligy 30mg Generic Priligy (Dapoxetine) Super Kamagra Erectile Dysfunction Tablet Kamagra Super 100mg Kamagra Super Online Generic Propecia Finasteride 1mg Buy Generic Propecia 1mg Online Lida Daidaihua China