NİĞDE TABİP ODASI


İçeriğe git

duyuru2

Duyurular

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 8 Kasım 2014 tarihinde bir açıklama yaparak biyometrik kimlik doğrulama sisteminin uygulanmayacağını duyurdu.

Duyuruda Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği'nin 26. maddesindeki “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapar” ibaresinin Danıştay 15. Dairesi (2014/4678 Esas) kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi'nin (2014/4562 Esas) kararı ile Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan Biyometrik Kimlik Doğrulama İşlemi başlıklı bölümün bazı paragrafları ile “…ve Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur” ibaresinin yürütmesinin durdurulması kararı verildiği belirtilerek “Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığınca alınan kararlar nedeniyle bu duyurunun yayımlandığı tarih itibariyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon alınabilecektir” açıklaması yapıldı.

Danıştay 15. Dairesi Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davada (E:2014/1150) 08.07.2014 tarihli kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 67. maddesinin 3. fıkrasında yer alan " ... Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulanması yapılması ve/veya…” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön
Kamagra 100mg Oral Jelly Kamagra 100mg Oral Jelly Sildenafil Lovegra 100mg Tablets Lovegra Women 100mg Generic Viagra Trial Packs Generic Cialis Trial Packs Lovegra 100mg Tablets Lovegra 100mg Reviews Lovegra Sildenafil 100mg Lovegra Women 100mg Generic Priligy 60 Mg Generic Priligy Side Effects Generic Priligy 30mg Generic Priligy (Dapoxetine) Super Kamagra Erectile Dysfunction Tablet Kamagra Super 100mg Kamagra Super Online Generic Propecia Finasteride 1mg Buy Generic Propecia 1mg Online Lida Daidaihua China